JegyzetadatbázisA jegyzetadatbázis a Sapientia Főiskola szolgáltatása oktatói és beiratkozott hallgatói számára.

A jegyzetadatbázisból a főiskolán oktató tanárok kurrens jegyzetei érhetők el. A feltöltött tananyagok jelszóval védettek és PDF-formátumban hozzáférhetők. Az adatbázis több szempontú visszakeresést tesz lehetővé: oktató neve, szerző, tantárgy neve.

Hallgatói bejelentkezés:
Az e-jegyzetek megtekintésére minden aktív hallgató jogosult. A felhasználónév és jelszó megegyezik a könyvtár olvasótermi gépein használt azonosítókkal. Az azonosítók elfelejtése vagy más működési zavar, probléma esetén segítséget kérhet a help@sapientia.hu email címen.

Oktatói bejelentkezés:
A felhasználónév és jelszó megegyezik a tanszéki gépeknél használt azonosítókkal. Az oktatóknak lehetőségük van arra, hogy saját maguk töltsék fel a jegyzeteiket.

Az adatbázis használatánál jelentkező probléma esetén kérje a könyvtárosok segítségét.

A jegyzetadatbázisból letöltött anyagokat mindenki egyénileg nyomtathatja. Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseket a könyvtár központi e-mail címére (biblio@sapientia.hu) várjuk. A könyvtár a jegyzetekről fénymásolást egyedi esetben sem készít és nyomtatást sem vállal.

A jegyzetadatbázisban az oktatók által írt vagy szerkesztett jegyzetek szerepelnek. A kurzusokhoz kiadott további kötelező és ajánlott irodalom a szerzői jogokra való tekintettel csak kivételes esetben található meg itt, az irodalomjegyzékben szereplő művek lelőhelye iránt a könyvtárban érdeklődhetnek a hallgatók.

Az adatbázisba a jegyzetek feltöltését a könyvtár munkatársai, illetve maguk az oktatók végzik. Annak üteme igazodik az oktató igényeihez. Ennek köszönhetően az adatbázis tartalma a szemeszter végére válik teljessé, így a vizsgaidőszaki készületre már hiánytalanul rendelkezésre áll.

Mivel az évek során ugyanazon tantárgyhoz kiadott jegyzetek anyaga változik (bővülhet, a témában megjelent szakirodalommal, új eredményekkel gazdagodhat), ezért az adatbázisban mindig csak az adott szemeszter kurzusainak jegyzetei, s azok is aktuálisan érvényes formájukban hozzáférhetőek.

Az oktató kérésére archivált jegyzetekhez hozzáférést – egyedi elbírálás alapján – csak a Tanulmányi Osztály jogosultságra vonatkozó igazolása alapján adunk.

 

A jegyzetek és oktatási segédanyagok felhasználásáról

A feltöltött anyagok az intézmény belső használatra szánt jegyzetei és oktatási segéd-anyagai kizárólag tanítási-tanulási célokat szolgálnak. Illetéktelen felhasználásuk szerzői jogokat sért, ezért tilos! Tilos továbbá a bejelentkezési adatokat és jelszavakat harmadik fél számára kiadni, tilos az oldalról letöltött tartalmakat más webes felületen tárolni, illetve megosztani. A letöltött dokumentumok nyomtatása kizárólag tanulási célból megengedett. A feltöltött anyagok fénymásolása, terjesztése még ingyenesen sem megengedett. Az illetéktelen felhasználás eljárást von maga után!